Navigation Menu+

דף הבית

אימון עסקי ואישי

התמורות שחלות בעידן התיעוש, הטכנולוגיה המואצת, ייבוא ואימוץ שיטות ניהול מגוונות, התחרות הגוברת אל לב הלקוח, כל אלה ועוד שינו באופן דרמטי את  נוף החברות והארגונים בממדים הולכים וגוברים. עידן של אי וודאות עובר על המשקים הכלכליים, על היצרנים, על הגופים הפיננסיים, על משקי הבית, העסקים הקטנים והגדולים כאחד, על הפרט והקבוצה, העתיד אינו וודאי וחלקיו הנסתרים מאפילים על הגלויים.

סביבת העבודה אינה מובנת מאליה כמקום מבטיח עתיד כלכלי, מפרנס בכבוד ומשרה בטחון. סביבת העבודה רווית מתחים, אתגרים ובעיות למכביר.

אנו מאמינים ומזהים שציר הבעיות סובב סביב הסוגיות המרכזיות הנ"ל:

ניהול – פיננסים – שיווק – מוצר – שרות

נסו לבחון את הבעיות שהיו מנת חלקכם בעבר או נתקלים בהן היום ,בעסקים או בעבודה ותגלו לרוב שכל אחת מהן נופלת תחת אחת הקטגוריות האלה, כסף, מערכות יחסים ובעיות במוצר או אף שילוב של כולן יחדיו.

אנחנו נעזור לכם להגיע לפתרון אופטימאלי בכל אחת מארבעת הקטגוריות האלה.

פעמים רבות אנחנו מתבלבלים בין "זיהוי הבעיה להבנת הבעיה". עצם ההכרה בקיום בעיה לא בהכרח מוביל אותנו להבנתה. רבים המקרים בהם הושקעה עבודה רבה בניסיון לפתור קושי, בעיה משבר, ללא תוצאות…כמה תסכול, כמה אנרגיה ותוצאות אין…

דומה הדבר למצב שבו אתם משקים את הגינה שלכם בזמן שאתם עומדים על הצינור ודבר לא קורה. אין שום בעיה עם הגינה, אין בעיה עם צינור המים , אבל אם עומדים על הצינור ברור שלא נוכל להשקות את הגינה.

בחרנו, בפתרונות אימון, להציג ערכים מוספים שלנו כמאמנים.

ערכים אלה מתנקזים לתוך כלי קיבול של בגרות, בשלות מקצועית והבנה איכותית של תהליכים.

אנו מציעים לך:

  • ניסיון ניהולי מוכח, עשיר ומגוון של עשרות שנים
  • ניסיון מעשי בהובלה לפתרונות עסקיים (פיננסיים, שיווק, מכירות, הדרכת מנהלים, ימי עיון, ליווי וסדנאות)
  • יכולת הובלת תהליכים עסקיים
  • קבלת החלטות
  • מתן כלים לפיתוח מיומנויות ניהול בגישה אימונית
  • פיתוח כלים, פתרונות, תהליכים, הכל "תחת קורת גג אחד"

אנו פעילים בתחומי ניהול, מתנדבים בקרן שמש, חברים בלשכת המסחר של תל אביב-יפו, מזמינים אותך להתקשר או להשאיר פרטים או להירשם באתר.